Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.metaldetoks.pl (dalej „Strona”) należy szczegółowo zapoznać się z niniejszą notą prawną. Użytkowanie Strony oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki i brak możliwości wnoszenia zastrzeżeń do ich treści. Osoba użytkująca Stronę (dalej „Użytkownik”), która nie akceptuje poniższych warunków, nie jest uprawniona do użytkowania Strony.

WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY

I. Wszelkie pojawiające się na blogu informacje odnośnie technologii medycznych (leków, suplementów, wyrobów medycznych, interwencji) mają wyłącznie charakter poglądowy i pod żadnym pozorem nie można ich wykorzystać do wskazania, jaką technologię Użytkownik może czy powinien zastosować. Każda próba wykorzystania tych informacji w celach medycznych powinna być uprzednio skonsultowana z lekarzem właściwej specjalizacji.
II. Właścicielem Strony, która podlega ochronie przepisami prawa autorskiego, jest Piotr Witczak (dalej „Właściciel”). Użytkownik może przeglądać Stronę oraz wykorzystywać jej treść tylko do użytku osobistego. Właściciel zabrania wykorzystywania treści Strony w celach komercyjnych. Wykorzystywanie treści strony w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Właściciela.
III. Wszelkie umieszczone na Stronie własności intelektualne (m.in. zdjęcia, obrazy, rysunki, nazwy handlowe) są objęte ochroną i wykorzystane wyłącznie w celach poglądowych.
IV. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie poglądowy. Właściciel nie odpowiada za wszelkie szkody i straty wynikające z użytkowania Strony, w tym także za postępowanie i rezultaty postępowania będące następstwem wykorzystania informacji na niej zawartych.
V. Chociaż właściciel opracował niniejszą Stronę w dobrej wierze oraz przy zachowaniu szczególnej staranności i rzetelności, to nie ponosi odpowiedzialności za:
a. wynikające z użytkowania Strony wszelkie bezpośrednie i pośrednie straty, szkody i inne zdarzenia o negatywnych skutkach dla Użytkownika i osób trzecich,
b. decyzje podejmowane przez Użytkowników wynikające z wykorzystania treści Strony,
c. brak aktualności, kompletności czy dokładności treści umieszczanych na Stronie,
d. opinie wyrażane przez Użytkowników Strony,
e. zawartość innych stron, do których hiperłącza znajdują się na Stronie.
VI. Treści zawarte na Stronie nie stanowią porady lekarskiej, która jest domeną wyłącznie lekarza o właściwej specjalizacji. Tym samym, Właściciel nie odpowiada za potencjalne szkody wynikające z zastosowania treści Strony jako porady lekarskiej. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek technologii medycznej każdy Użytkownik powinien skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym.
VII. Nota prawna w zakresie konsultacji udzielanych przez Piotra Witczaka zawarta jest w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin).
VIII. Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zaprzestania udostępniania Strony bez obowiązku informowania o takim działaniu. Właściciel ma również prawo do dowolnej zmiany treści niniejszej noty prawnej bez żadnych warunków czasowych i przyczynowych, a także bez konieczności informowania o tym innych osób.
IX. Wszelkie uwagi i pytania w zakresie niniejszej noty prawnej można zgłaszać kontaktując się telefonicznie: +48 502 120 944 lub wysyłając wiadomość na adres: pwitczak@metaldetoks.pl